7 November 2018

Norges innspill til Horisont Europa

horizon_europeKommisjonen la 7. juni 2018 frem sitt forslag til EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Programmet erstatter Horisont 2020 og vil vare fra 2021 til 2027. Horisont Europa er karakterisert som en evolusjon av Horisont 2020, og betegnes ikke som noen revolusjon av programmet. Fremdeles er programmet organisert i tre søyler, og har identifisert fem kjerneområder:

  • Helse
  • Inkluderende og sikre samfunn
  • Digital og industri
  • Klima, energi og mobilitet
  • Mat og naturressurser.

Horisont Europa er en budsjettvinner i Kommisjonens forslag til et nytt budsjett. Det er foreslått en økning til 100 milliarder euro fra Kommisjonen, mens Parlamentet har i deres forslag økt dette videre til 120 milliarder euro.

Et mål med Horisont Europa er at programmet skal kunne nå lengre enn dagens program og komme nærmere innbyggerne. Spesielt i å bringe EUs forskning nærmere innbyggerne har byer og regioner en viktig rolle.

30. oktober oversendte den norske regjeringen sine offisielle posisjoner til Kommisjonens forslag. Forslaget til Horisont Europa er hovedsaklig i tråd med norske interesser, men regjeringen ønsker et økt fokus på hav, karbonfangst og -lagring, hydrogen, samfunnsfag og humaniora og kjønn og likestilling.

Les hele Norges innspill til Horisont Europa her.

Før Kommisjonens forslag 7. juni fremmet også Norge to innspill, de kan leses her og her.

Share