14 December 2017

Norges nye EU- og EØS-minister diskuterer smartby i Stavanger

europaministeren-e1513329999386.jpg

EU- og EØS-minister Marit Berger Røsland og ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø på rådhuset i Stavanger. Foto: Kristin Hetland

Den 11. desember besøkte Norges nye EU- og EØS-minister Marit Berger Røsland Stavanger for å få et innblikk i hvordan regionen jobber med smartby.

Christine Sagen Helgø orienterte om smartbyen Stavanger, og Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge, presenterte Nordens største smartbykonferanse Nordic Edge Expo. Stavangerregionens Europakontor ved Kristin Hetland holdt deretter innlegg om kontorets strategiske satsning på smartby der Triangulum-prosjektet-som bidro til etableringen av Nordic Edge og til regional mobilisering generelt- er den største suksessen.

Berger Røsland  sa hun var imponert over arbeidet Stavangerregionen har lagt ned i smartbysatsningen og de gode resultatene så langt, og uttrykte interesse for å lære mer regionens arbeid med omstilling og innovasjon. Det ble diskutert hvordan nasjonale myndigheter kan bidra til økt deltakelse i EU-prosjekter og statsråden ønsket dialog mellom det regionale nivået og UD om dette.

Avslutningsvis ble statsråden invitert til Brussel og Stavangerregionens Europakontor ved anledning.

Share