22 April 2021

Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

Regjeringen la nylig frem en fullstendig liste over EU-programmene, for perioden 2021 til 2027, som Norge vil delta i. Flere program videreføres, og nye programmer er lagt til, som Digital Europe. Grønn- og digital omstilling er en tydelig retning i programmene Norge har valgt å slutte seg til.

Foto: Regjeringen


EUs satsning på digitalisering og det grønne skiftet speiles gjennom flere av EU-programmene for rammeprogramsperioden 2021-2027. Programsarbeidet er en sentral del av Norges samarbeid med EU, og gjennom deltakelse i program får Norge tilgang til banebrytende forskning, infrastruktur og teknologi.

Regjeringen offentliggjorde listen med EU-program de ønsker at Norge skal delta i 9. april 2021. Listen inkluderer programdeltakelse innen områder som forskning, utdanning, kultur og medier, helse, digitalisering, beredskap og forsvar.

Norsk deltakelse
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i nye EU-program som Digitalt Europa (Digital). Digital er et investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Norge ønsker for første gang også å delta i EUs program for forsvarssamarbeid, Det europeiske forsvarsfondet (EDF). EDF skal bidra til å utvikle felles forvarsmateriell og forsvarsteknologi. Norsk deltakelse vil være viktig for norske industri- og FoU-aktører.

Norge viderefører deltakelse i EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont Europa. Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med ca. 960 milliarder kroner i budsjett. Under Horisont Europa vil det komme flere utlysninger som tar sikte på å løse globale samfunnsutfordringer. Ved norsk deltakelse vil Norge få tilgang til ny kunnskap, ressurser og verdifulle partnerskap.

Regjeringen ønsker norsk deltakelse i følgende programmer:

Norges deltakelse i disse programmene vil behandles i Stortinget i løpet av våren.

  • Les mer på regjeringen.no her.
  • Lære mer om Horisont Europa? Les mer her.
  • Les om Erasmus+ 2021-2027 her.
  • Les mer om EU4Health her.

Share