9 October 2018

November siste sjanse?

20170930_BRD001_apple_news

Foto: The Economist

Etter at Storbritannia 23. juni 2016 besluttet å forlate EU-samarbeidet, nærmer skilsmissen seg med stormskritt. Artikkel 50 av Lisboa-traktaten gir en utmeldelsesperiode på to år, og Storbritannia forlater dermed EU-samarbeidet 29. mars 2019.

Det er fortsatt tilsynelatende stor avstand mellom EU og Storbritannia om hvordan en utmeldelsesavtale skal se ut. De store kontroversene er rundt en av de fire frihetene; fri bevegelse av personer, samt rundt det irske grensespørsmålet der man er opptatt av å overholde Belfastavtalen.

Chequers planen

Den 12. juli la Theresa Mays regjering fram forslag til et framtidig samarbeid med EU. Denne avtalen er kalt for Chequers planen, oppkalt etter landstedet til Storbritannias statsminister. Planen er kontroversiell, og er kritisert fra EU for å være lite spesifikk på grenesproblemet. Internt ble planen kritisert for å være for ettergivende for EU, og både Brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnson trakk seg fra sine stillinger.

I tillegg til interne problemer opplever Theresa May fallende popularitet og sliter med et splittet parti. Studier at hvis Storbritannia forlater EUs tollunion kan det få katastrofale konsekvenser for den britiske økonomien. Les mer om EUs tollunion her og les mer om den aktuelle studien her.

November blir avgjørende

Det uformelle rådsmøtet i Salzburg 20. september bragte ikke EU og Storbritannia nærmere en løsning. Neste sjanse til å lansere en avtale er i Rådsmøtet 18.-19. oktober, og mest sannsynlig vil det også holdes et ekstraordinært møte i november. Siden Europaparlamentet, Rådet og Storbritannias parlament alle må ratifisere en avtale innen mars 2019, regnes november-møtet som absolutt siste sjanse.

Under Norges første forhandling om medlemskap i det Europeiske Felleskapet (EF) beskrev statsminister Per Borten balansegangen mellom å holde liv i daværende koalisjonsregjering og samtidig forhandle med EF som “å bære staur”. En umulig oppgave ettersom et staur lett vil sprike, noe som også gjorde at Bortens regjering kollapset i 1971, før avstemning om EF medlemskap. I dag er det Theresa May som står foran den umulige oppgaven å bære staur.

Les Financial Times tidslinje for Brexit forhandlingen her.

Share