11 December 2019

NTNU, Nordic Edge og Smartbyene søker midler for å påvirke utformingen av Horisont Europa

StigFinnesand.jpg

Nordic Edge direktør Stig Finnesand. Foto: Elisabeth Krey Jenssen

NTNU, Nordic Edge og Smartbyene søker midler fra forskningsrådet knyttet til påvirkning av Horisont Europa. Midlene skal brukes til å etablere Horizon Europe Norwegian Urban Partnership (HEU NUP). 

Horizon Europe Norwegian Urban Partnership
HEU NUP samler de mest sentrale aktørene på smartbyfeltet i Norge, og tar sikte på å være med i utformingen av EUs neste rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont Europa.  Formålet er å styrke norske aktørers mulighet til å komme gjennom nåløyet og motta EU-finansiering. Søknaden ble sendt inn 25. november, og inkluderer aktører som Stavanger kommune, Nordic Edge og Universitetet i Stavanger.

Øke norsk deltakelse i Horisont Europa
Formålet med Forskningsrådets utlysning av midler er å stimulere til økt norsk deltakelse i påvirkningsarbeidet av det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon. Utlysningen retter seg mot norske miljøer og klynger som ønsker ta i bruk de mulighetene som finnes for å påvirke utviklingen av Horisont Europa samt fremme deres interesser på den europeiske arenaen. 

Les mer om Horisont Europa her og se utlysningen i sin helhet her.

 

Share