29 September 2015

NTNU, SINTEF og UiB åpner kontor i Brussel

Brussel-kontoret til NTNU, SIU og UiB ble åpnet av statsråd Vidar Helgesen.

Brussel-kontoret til NTNU, SIU og UiB ble åpnet av statsråd Vidar Helgesen. Foto: Utenriksdepartementet/Flickr.

22. september åpnet NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen sitt eget kontor i Brussel. Europaminister Vidar Helgesen markerte åpningen under velkomstseremonien, hvor blant annet Nobelprisvinner Edvard Moser og Stavangerregionens Europakontor var til stede. Gjennom sitt eget Brusselkontor vil forskningsinstitusjonene lettere kunne knytte seg til den felles europeiske forskningsarenaen og EU-programmet Horisont 2020. Norge deltar i programmet gjennom EØS-avtalen, og norske aktører kan hente ut midler på lik linje med europeiske kolleger. NTNU, SINTEF, og UiBs Brusselkontor vil derfor fungere som et viktig bidrag til finansiering av egen forskning, men også for å fremme en europeisk dimensjon i norske forskningsmiljøer, samt øke samarbeidet med andre aktører i Europa.

Du kan lese mer om arrangementet på regjeringens hjemmesider her.

Share