4 May 2016

Ny avtaleperiode for EØS-midlene

Avtalene om den nye perioden for EØS-midlene ble signert av EU-ambassadørene til Norge, Island og Liechtenstein. EU-ambassadøren til Nederland, som innehar EU-formannskapet det inneværende halvåret, signerte på vegne av Unionen. Foto: Norges EU-delegasjon.

Avtalene om den nye perioden for EØS-midlene ble signert av EU-ambassadørene til Norge, Island og Liechtenstein. EU-ambassadøren til Nederland, som innehar EU-formannskapet det inneværende halvåret, signerte på vegne av Unionen. Foto: Norges EU-delegasjon.

3. mai ble avtalene om den neste perioden for EØS-midlene signert i Brussel. Avtalene ble signert av Norges ambassadør til EU, Oda Sletnes, og hennes kolleger fra Island og Liechtenstein, i tillegg til Nederland, som innehar EU-formannskapet det inneværende halvåret. Gjennom avtalene vil Norge, Island og Liechtenstein bidra med 2,8 milliarder euro til de 15 mindre velstående EU-landene i Sør- og Øst-Europa i perioden 2014-2021.

EØS-midlene består av to ordninger. Norway Grants finansieres av Norge alene, og utgjør 179,1 millioner euro per år. EEA Grants utgjør 221,2 millioner euro årlig, hvor Norge bidrar med rundt 96% av totalbeløpet. Midlene skal styrke det bilaterale forholdet mellom giver- og mottakerlandene, innenfor prioriterte områder som:

  • Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  • Sosial inkludering, sysselsetting av ungdom og fattigdomsbekjempelse
  • Miljø, energi, kilmaendringer og lavkarbonøkonomien
  • Kultur, sivilsamfunnet, styrking av offentlige myndigheter og fundamentale rettigheter
  • Justis- og politisamarbeid

Som under forrige periode er Polen den største enkeltmottakeren av EØS-midler (809,3 millioner euro), etterfulgt av Romania og Ungarn. Spania er ikke lenger med som mottakerland under den neste avtaleperioden, mens Kroatia, som ble EU-medlem i 2013, ble inkludert i programmet samme år.

Regjeringens omtale av saken finner du her. Les mer om EØS-midlene på denne siden.  Informasjon om prioriterte sektorer og programområder for 2014-2020 finner du her.

 

Share