31 May 2016

Ny forhandlingsrunde om TTIP gjennomført

EUs sjefsforhandler Ignacio Garcia Bercero under en pressekonferanse i februar. Foto: Europakommisjonen

EUs sjefsforhandler Ignacio Garcia Bercero under en pressekonferanse i februar. Foto: Europakommisjonen

Den 13. forhandlingsrunden mellom USA og EU om the Transatlantic Trade and Investment Partnership, bedre kjent som TTIP,  ble gjennomført i New York 25-29 april. Dersom avtalen blir vedtatt, vil den dekke økonomiene som står for nesten halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt. Flere aktører har imidlertid rettet kritikk mot avtalens innhold og måten forhandlingene blir ført på. 

Harmonisering av standarder og felles rammeverk
I motsetning til rene handelsavtaler, som går ut på å gjensidig redusere tollsatser mellom avtalens parter, så handler TTIP om å redusere såkalte “ikke-tekniske barrierer” (NTB-er). Dette innebærer å harmonisere standarder og reguleringer mellom partene for å gjøre det enklere for flyt av varer, uten å redusere respektive tollsatser. Den antatte gevinsten bak standardiseringen er at selskaper og bedrifter kan selge varer til EU eller USA enklere, ettersom man forholde seg til et felles rammeverk.

Forhandlingene har blitt kritisert for vage formuleringer og hemmelighold rundt avtalens innhold. I Europakommisjonens rapport fra forhandlingsrunden rapporteres det om “fremgang” i alle områder avtalen dekker, og at partene kommer stadig nærmere en felles forståelse av avtalens rammer. Det er fremdeles usikkert hva denne felles forståelsen innebærer av nødvendige kompromiss.

Fransk skepsis
Flere europeiske land er bekymret for at avtalen vil medføre at europeiske reguleringer på enkelte områder vil senkes til amerikansk nivå. Denne bekymringen blir gjengitt av Greenpeace som har fått tak i lekkede dokumenter . Basert på dokumentene mener Greenpeace at USA vil presse EU til å gi slipp på føre-var prinsippet i å skåne miljø og forbrukernes helse. Frankrikes president Francois Hollande uttalte at dersom EU gav etter for amerikanske krav om å endre miljø- og forbrukerreguleringer, så vil Frankrike stemme imot handelsavtalen. Et potensielt nei fra Frankrike kan sette avtalen i fare på grunn av landets tyngde innad i EU.

Til tross for positive toner fra forhandlingslederne er rettes det betydelig kritikk mot TTIP-forhandlingene og avtalens innhold. Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker oppfordret denne uken regjeringslederne i EU-landene til å bekrefte sin støtte til forhandlingene. Både USAs president Barrack Obama og Europakommisjonens handelskommissær Cecilia Malmström håper at man kan fullføre forhandlingene innen utgangen av 2016. Det gjenstår å se om man klarer å nå dette målet.

Europakommisjonens rapport fra den 13. forhandlingsrunden er tilgjengelig her.

Share