21 September 2021

«New European Bauhaus» tar form

Image
Foto og illustrasjon: European Commission

EU-kommisjonen er kommet med ny informasjon om «New European Bauhaus», inkludert beskrivelser av rammeverket, kjerneprinsippene og sentrale tiltak som vil drive initiativet fremover. Dette gir oss bedre innsikt i hva New European Bauhaus vil innebære, og hvilke muligheter det gir vår region.

Hva er «New European Bauhaus»?
New European Bauhaus (NEB) tar sikte på å forbedre offentlige rom og bygninger[MH1] , gjennom å gjøre dem mer bærekraftige, estetiske og inkluderende. Programmet er inspirert av den tyske Bauhaus-bevegelsen, som i mellomkrigstiden ønsket å skape design som kombinerte funksjonalitet med estetikk.

Tre «uatskillelige» verdier har blitt satt som kjerneprinsipper for NEB-initiativer fremover:

  1. Bærekraft: fra klimamål, til sirkularitet, nullutslipp og biologisk mangfold.
  2. Estetikk: kvalitet og stil utover funksjonalitet.
  3. Inkludering: fra verdsettelse av mangfold, til å sikre tilgjengelighet og rimelige priser.

Mobilisering og finansiering gjennom Horisont Europa
NEB vil bygge videre på, samt mobilisere, eksisterende EU -programmer gjennom et sett med utlysninger som lanseres i 2021 til 2023. Blant annet vil disse komme fra programmet Horisont Europa under dets «missions» – eller oppdrag. Dette er et program Norge er del av, og som vår region kan dra nytte av.

Det vil bli om lag 85 millioner euro dedikert til New European Bauhaus -prosjekter, med mål om å fremme bærekraftige, estetiske og inkluderende transformasjonselementer. De spesifikke detaljene avhenger av hvert EU-program, og hver utlysning. Innledende NEB-tiltak vil innebære fem «demoer», finansiert under Horisont Europa. En ny bølge av pilotprosjekter vil åpne for søknader i 2022 til 2023. Det vil åpnes utlysninger for offentlig sektor, i tillegg til oppstartsbedrifter og for innbyggerinitiativer.

Relevant informasjon om de mulige finansieringsmulighetene, inkludert lenker til utlysninger og rammeverk, er tilgjengelig på New European Bauhaus nettsted.

Prisdryss til Spania i New European Bauhaus Awards

Image
Foto: European Commission

Den 16. september ble prisvinnerne i New European Bauhaus Awards og Rising Stars offentliggjort. Prisutdelingen er med på å synliggjøre hva som er god «Bauhaus»-praksis. Prisene har ti premiekategorier fra «products and lifestyle» til «reinvented places to meet and share». [MH2] 

Spania gjorde det spesielt sterkt i utdelingen – hele ni av 20 priser gikk til prosjekter i ulike spanske regioner. Prisvinnerne presenterte prosjekter med navn som “Gardens in the Air” og “Nest”.

These prizes show that green doesn’t mean grey”

Elisa Ferreira, EU-Kommisær for utjevning og reform

Bli med på vår NEB-workshop!
Vi på Stavangerregionens Europakontor er medarrangør på en workshop om New European Bauhaus 12. oktober, som en del av European Week of Regions and Cities. Er dette noe du ønsker å ta del i, kan du få mer informasjon og melde deg på her

Har du ellers spørsmål om New European Bauhaus kan du ta kontakt med vår EU-rådgiver, Helga[MH3]  (helga.aunemo@stavangerregion.no).


Share