18 October 2016

Ny kyst- og grensevakt skal sikre EUs yttergrenser

Foto: Europakommisjonen.

Foto: Europakommisjonen.

6. oktober ble EUs felles kyst- og grensevakt, det nye Frontex, offisielt etablert. Byrået ble lansert allerede i desember 2015,  og vil ha som hovedformål å sikre EUs yttergrenser og få kontroll på migrasjonsstrømmen fra Afrika, Midtøsten og Asia. Det nye byrået skal i første omgang settes inn ved Bulgarias grense mot Tyrkia. Norge deltar gjennom Schengen-samarbeidet.

Nye Frontex skal sikre en felles standard for grensekontroll, som skal implementeres ved EUs yttergrenser, inkludert Norge. Byrået vil med jevne mellomrom gjennomføre risikoanalyser, sårbarhetsvurderinger og identifisere svakheter i Schengen-samarbeidets ytre grenser.

En permanent reservestyrke på 1500 grensevakter utstyrt med moderne teknisk utstyr skal kunne settes inn dersom det oppstår en krisesituasjon i et eller flere medlemsland. Styrken vil også spille en større rolle i arbeidet med retur av asylsøkere med avslag. Antallet faste ansatte i Frontex blir med dette fordoblet.

Den norske regjeringen støtter opprettelsen av en felleseuropeisk kyst- og grensevakt, samtidig som statsminister Erna Solberg har uttalt at Norge akter å forsvare egne grenser uten å be om hjelp fra styrken. Norge kan imidlertid bli bedt om å delta i grensekontroll i andre Schengen-land.

Europakommisjonens pressemelding om saken finner du her.

Share