4 December 2012

Ny melding om EUs indre energimarked

Illustrasjon-Energimaster

Europakommisjonen presenterte 15. november en melding om EUs indre energimarked som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Utviklingen i EUs indre energimarked er viktig for Norges rolle som gasseksportør og som en integrert del av det nordiske kraftmarkedet.

I Europakommisjonens melding Making the Internal Energy Market Work, går det fram at tross fremskritt på et område som forbrukerrettigheter, er det mye som gjenstår før EUs indre energimarked er realisert. Manglende konkurranse, manglende iverksetting av EU-regelverk sammen med nasjonale særtiltak bidrar til dette bildet. I meldingen legger også Europakommisjonen fram en handlingsplan med 22 tiltak som skal bidra til realisering av det indre energimarkedet innen 2014.

Les den norske energiråden Bjørn Ståle Haavik’s omtale her.

Les Europakommisjonens melding her.

Share