16 December 2021

Ny portal skal guide kulturlivet til EU-midler

Kulturlivet har blitt hardt rammet av restriksjoner under pandemien. Nå ønsker kommisjonen å gjøre det lettere for de kreative og kulturelle sektorene å finne riktig finansieringsmulighet.

Den interaktive guiden CulturEU samler totalt 75 finansieringsmuligheter fra 21 ulike EU-programmer, fra Creative Europe og Horizon Europe, til strukturfond og InvestEU. Guiden skal enkelt henvise europeiske kulturaktører til den mest passende EU-støtten tilgjengelig.

Prøv selv her.!

Norsk deltakelse i Kreativt Europa
Det ligger store finansieringsmuligheter i Kreativt Europa for inneværende periode. Med et budsjett på 2,4 milliarder euro fram til 2027, har kulturaktlrene sett en økning på 66% fra forrige rammeprogram.

Norge har bestemt seg for å videreføre deltakelsen i Kreativt Europa, og deltar på lik linje med EUs medlemsland. Med dette får norsk kulturliv, kreative næringer, og norske kunstnere- og kulturarbeidere tilgang til et større publikum, verdifulle nettverk, ny kompetanse og nye inntektsmuligheter.

ShareAuthor

Malin Henden