27 May 2021

Ny rapport: EU er for dårlig på e-avfall

Foto: Shutterstock

EUs medlemsland har for dårlig avfallshåndtering for elektrisk og elektronisk utstyr. Det kommer fram i en ny rapport fra den europeiske revisjonsretten.

I rapporten, som ble publisert 20. mai, tar Revisjonsretten (ECA) for seg de ulike systemene for e-avfall på tvers av EUs medlemsland, og ser på hvordan de lever opp til de mål og standarder unionen har satt seg.

Mye å hente
Med e-avfall menes for eksempel batterier, elektroniske husholdningsapparater og solcellepaneler, for å nevne noen. Disse kan utgjøre en miljøtrussel dersom de ikke blir håndtert på riktig måte i avfallssystemet. Men det er også andre grunner til å håndtere e-avfall riktig.

Elektriske apparater inneholder som oftest resirkulerbare materialer, som for eksempel plast og gummi. Og i elektroniske dupeditter brukes det ofte edelmetaller, som kan ha en betydelig gjenvinningsverdi. Ifølge rapporten, inneholder for eksempel ett tonn smarttelefoner hundre ganger så mye gull som du finner i gullmalm med tilsvarende masse.

Det er derfor mye å hente på å ikke bare hindre utslipp av miljøskadelige stoffer fra e-avfall, men å også integrere e-avfallet inn i sirkulærøkonomien etter endt levetid.

EU-Kommisjonen har definert elektronikk og IKT-utstyr som en sentral verdikjede som krever “umiddelbar, omfattende og koordinert handling”. Det går fram av handlingsplanen for sirkulærøkonomien som ble publisert i mars 2020. Kommisjonen er ventet å følge opp med et sirkulært elektronikk-initiativ i løpet av fjerde kvartal 2021, hvor de blant annet vil promotere lengre levetid i produksyklusen.

Store forskjeller EU-landene imellom
Samtidig som det er rom for forbedring i Europa generelt, ligger unionen langt foran andre deler av verden og hevder seg stadig i global sammenheng.

– Innsamlings- og gjenbruksgraden av e-avfall i EU har blitt bedre over tid, og EU har per i dag en gjenvinningsgrad på rundt 80% på det e-avfallet som blir samlet inn.

Det sier Joëlle Elvinger fra ECA, som har vært ansvarlig for rapporten. Hun påpeker imidlertid at det er store forskjeller innad i unionen:

– Innsamlingen, resirkuleringen og gjenbruken av e-avfall er ikke like effektiv i alle medlemslandene, og kan økes ytterligere. Vi har også observert en del utfordringer knyttet til måten EU takler feilhåndtering, ulovlige forsendelser og andre kriminelle aktiviteter på.

Rapporten fra ECA kan leses i sin helhet her.

Share