1 March 2016

Ny RFF-søknad – kommunal innovasjon, deltakelse i EU-program

Millionstoette-til-vestnorske-forskningsprosjekt_article_largeSammen med prosjektleder IRIS og en rekke regionale aktører fra Rogaland og Hordaland har Gjesdal kommune levert inn søknad til Regionale Forskningsfond (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-prosjekt kan integreres bedre i deres overordnede struktur.Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet. 

Som omtalt i tidligere artikkel, leverte prosjektkonsortiet inn en liknende søknad i november 2015, som ikke nådde gjennom.  

Les mer om Regionale Forskningsfond her. Europakontorets omtale av forrige RFF-søknad finner du her.

Share