13 June 2019

Stavanger kommune omtalt i “På gang i EØS”

Erna og Jean-Claude

Foto: Europakommisjonen

KS har gitt ut en ny utgave av magasinet “På gang i EØS”. Det årlige heftet har som mål  å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonen og innenfor EØS-samarbeidet som har innvirkning på norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. EU er gjennom EØS-avtalen lovgiver for Norge på en rekke områder som er av sentral betydning for regionale og lokale forvaltningsnivåer.

I denne publikasjonen av “På gang i EØS” belyser KS en rekke viktige EU-saker som har betydning for kommuner og fylkeskommuner. Dette omfatter politikkområder som miljø, klima, energi, digitalisering, utdanning og transport. Stavanger kommune trekkes også frem som et godt eksempel for sin deltakelse i EUs rammeprogram for innovasjon og forskning, Horisont 2020, og for deltakelsen i Urban Agenda.

Les hele utgaven av På gang i EØS her.

Finn tidligere versjoner av På gang i EØS her.

Share