20 December 2013

Ny utlysning i AAL-programmet

AAL-Logo-small

Tema for neste års utlysning er bærekraftige IKT-baserte løsninger for å møte behovene til en aldrende befolkning.

AAL er et europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som har som mål å støtte nyskapende IKT-baserte løsninger som hjelper eldre til å leve et aktivt og selvstendig liv, og dermed bidrar til å bedre eldres livskvalitet. Fra 2014 planlegges det en ny programperiode, knyttet til Horisont 2020, der programmet skal kobles tettere opp mot tiltak som fokuserer på samfunnsutfordringer i forbindelse med eldrebølgen. Programmet gir også muligheter for SMBer som driver forskning og innovasjon av IKT-baserte produkter og tjenester for eldre.

I 2014 vil følgende tema bli prioritert: “An Ageing society faces an increasing need for care, how will ICT contribute to sustainable solutions? Norge har deltatt i de 5 første utlysningene i AAL.

Les mer om AAL-programmet på programmets hjemmeside. Kontaktperson for programmet i Norge er Vidar Sørhus (Forskningsrådet) vso@forskningsradet.no

Share