11 May 2017

4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

30. juni åpner fjerde utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet er et regionalt samarbeidsprogram mellom landene rundt Nordsjøen, og er åpent for til sammen 42 regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Samtlige norske fylker har tilgang til programmet, og det er satt av til sammen 6,3 millioner euro til norsk deltakelse i fjerde utlysningsrunde. Første søknadsfrist er 28. august.

Nordsjøprogrammet støtter prosjekter innen følgende prioriterte satsingsområder:

Søknadsfasen foregår gjennom en totrinnsprosess, med første søknadsfrist 28. august. Svar på søknadene kommer i november, og den endelige søknaden leveres i løpet av andre søknadsrunde våren 2018. Under tredje utlysningsrunde var det til sammen 19 prosjekter som fikk tildelt midler gjennom Nordsjøprogrammet.

Les mer om Interreg Nordsjøprogrammet her.Vi minner også om Nordsjøkonferansen 28.-30. juni, som i år avholdes i Göttingen i Niedersachsen.

Share