15 September 2023

EU lover ny vindpakke: Vind i seilene for Regjeringens nye havvindfelt?


Det er mye nytt på vindkraftfronten i Europa og i regionen. Von der Leyen vil gjøre det lettere for vindaktører i hele EU, og hjemme i regionen åpnes det for nye havvindområder.

–  Vi vil korte ned tiden det tar å få på plass tillatelser og konsesjoner. Vi vil forbedre anbudsprosessene over hele EU, og vi ønsker å fokusere på ferdigheter, tilgang til finansiering og stabile leveransekjeder, sa von der Leyen i en tale til Europaparlamentet denne uka.

Det sa hun i forbindelse med at EU lanserte en ny vindpakke som skal få fortgang på vindkraft-ekspansjonen i Europa.

EU har som kjent svært ambisiøse mål på fornybar-fronten. Allerede innen 2030 skal 42,5% av strømmen i EU komme fra fornybare kilder.

Innen 2030 er målet at EU skal ha 420 GW vindenergi. I dag har EU kun 255 GW.

Vil ha fortgang

WindEurope har gjort en analyse av vind-ekspansjonen i Europa i 2022.  

– Europa bygde 19 GW med ny kapasitet for vindenergi i 2022. 16 GW av disse var i EU. Dette er en økning på 40 % sammenlignet med 2021. Men det er mye mindre enn det som er nødvendig for å nå målene for  2030, skriver de.

Konklusjonen til Windeurope er at utbyggingen må intensiveres kraftig om målene skal nås.

Fra 2023 til 2027 forventer vi at EU vil bygge i gjennomsnitt 20 GW med ny vindkraft hvert år. Men det er ikke tilstrekkelig for å nå EU’s energi- og klimamålsetninger. EU må i gjennomsnitt bygge 31 GW hvert år frem til 2030 for å nå målene, skriver de videre.

Denne nye “pakken” er et tydelig tiltak mot å kunne nå målet.

Over hele Europa står mange vindkraftprosjekter i stillstand som følge av byråkrati og lang behandlingstid.

Over 80 GW vindprosjekter står på vent, skriver Politico.

Von der Leyen lover nå at disse prosjektene vil få fortgang med den nye vindpakken.

Fremtiden for vår fornybare industri må skapes i Europa, sa hun.

Det andre tiltaket fra EU er at de vil forbedre anbudsprosesser, og fokusere mer på utdanning og finansiering.

– Mange flere arbeidstakere vil være nødvendig for å bygge vindkraftanlegg. Vi anslår at det vil bli 200 000 ekstra jobber innen 2030. Men det er stor mangel på folk med riktig kompetanse for øyeblikket. Så det er flott at EU-kommisjonen ønsker å legge større vekt på utdanning også, skriver WindEurope.

Nye havvindområder i Rogaland

Det er også mye nytt på vindfronten i regionen.

Regjeringen har åpnet for utredning av tre nye havvindområder på Vestlandet, som kan være aktuelle for utlysning i 2025.

De tre områdene heter Sørvest F, Vestavind F (som er en utvidelse av Utsira Nord) og Vestavind B.

– Vi har stort behov for ny, fornybar kraft i årene som kommer, og havvind kan bidra med en betydelig del av denne kraften, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i pressemeldingen fra NTB

To av havvindområdene ligger ved Utsira i Rogaland, like utenfor Haugesund.

– Det er veldig bra at det nå åpnes opp for neste runde havvind i Nordsjøen. Viktig å få tildelt og finansiert opp de prosjektene som nå kommer på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Dessuten er det viktig for industrien at man har langsiktighet, utvidelsen av havvindområdet ved Utsira Nord er perfekt, sier administrerende direktør i Deep Wind Offshore, Knut Vassbotn, til Haugesunds Avis.

ShareAuthor

Håkon Langeland