25 April 2016

Nye anskaffelsesregler gjeldende fra april

Foto: European Defence Agency

Foto: European Defence Agency

Hvert år bruker de rundt 250 000 offentlige myndigheter i EU-landene 1,9 billioner euro på offentlige anskaffelser, tilsvarende 14% av EUs årlige bruttonasjonalprodukt. I 2014 ble tre direktiver som omhandler regelverket for offentlige anskaffelser vedtatt av EUs Ministerråd og Europaparlamentet. Landene i EU og EØS-området har siden hatt to år på seg til å implementere regelverket, og fra 18. april skal alle tre direktivene være innført i nasjonal lovgivning.

De nye reglene skal gjøre det lettere og billigere for små og mellomstore bedrifter å delta i anbudsrunder, sikre best mulig verdi for pengene for offentlige innkjøpere, og sikre at EUs åpenhets- og konkurranseprinsipper overholdes. Regelverket tillater også at  hensyn til miljø, sosiale aspekter og innovasjon kan tas med i vurderingen når offentlige myndigheter tildeler kontrakter.

Europakommisjonen fremhever at regelverkets effektivitet avhenger av at dette innføres og håndheves i medlemslandene. Viktigheten av at offentlige myndigheter klarer å utnytte mulighetene som ligger i den digitale revolusjonen, at man reduserer unødvendig byråkrati og at man gjør anbudsprosessene mer effektive og næringsvennlige trekkes også frem.

Ifølge Politico er det kun Danmark, Ungarn, Frankrike, Storbritannia og Bulgaria som så langt har informert Europakommisjonen om at direktivene er innført. Det kan være flere EU-land som har implementert lovgivningen, men ikke har rapportert om dette enda.

Du kan lese mer om det nye anskaffelsesregelverket her, her, og på denne siden. De tre direktivene er tilgjengelig i sin helhet i lenkene nedenfor:

Share