30 March 2023

Nye arbeidsprogram i DIGITAL


Arbeidsprogrammene for 2023-2024 i Digitalt Europa er publisert. Den første utlysningsrunden åpner i 2. kvartal.

Etter noe tids forsinkelse er de her endelig – arbeidsprogrammene for DIGITAL-programmet i 2023 og 2024.

I tillegg til hovedprogrammet, som dekker utlysninger i 2023 – 2024, er det et egne program for cybersikkerhet (2023-2024), tungregning (2023) og European Digital Innovation Hubs (EDIH) (2021-2023).

Satsingområdene i DIGITAL er cybersikkerhet, tungregning, skyteknologi, data og kunstig intelligens, digital kompetanse og utrulling og bruk av digitale teknologier, og det er under disse tematikkene at du vil finne aktuelle utlysninger.

Digdir, som er nasjonalt kontaktpunkt for DIGITAL i Norge, arrangerte nylig et digitalt informasjonswebinar om de nye arbeidprogrammene.  Dette kan sees i opptak her.

Arbeidsprogrammene finner du her, og utlysningene finner du på EUs funding and tenders portal.

For mer informasjon om Digital-programmet, se Digdirs nettsider her.

ShareAuthor

Helga Aunemo