9 November 2017

Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

7439909738_465d262e10_o

Foto: Glen Wallace/Flickr

Europakommisjonen ønsker å kutte klimagassutslipp fra kjøretøy frem mot 2030. Et nytt lovforslag vil belønne bilprodusenter for lavere utslipp.

Innen 2030 er målet å kutte 30 prosent av utslippene fra transportsektoren, sammenliknet med 2021-nivået, med et delmål på 15 prosent kutt innen 2025. Bilprodusenter som kutter mer enn målene blir belønnet med ekstra Co2-kvoter på andre områder.

Lovforslaget er mindre omfattende enn klimaforkjempere i utgangspunktet ønsket seg, der målet var større utslippskutt og bøter for ikke å nå dem.

Fra Europakommisjonens side ønsker man ikke å bruke tvang, man ser potensiale i det grønne markedet og håper at det uansett vil insentivere for produksjon av flere lavutslippsbiler og elbiler.

Lovforslaget skal diskuteres av Europaparlamentet og Rådet for den Europeiske Union før det eventuelt blir vedtatt.

EUs mål er å kutte 40 prosent av det totale utslippet innen 2030, transport står for om lag en fjerdedel av disse utslippene. Dermed vil utslipp i transportsektoren fortsette å være høyt oppe på EUs agenda fremover.

 

Nyttige lenker

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, var i Brussel i forbindelse med EUs lovforslag. Les mer her.

Les mer på Europakommisjonens nettsider her.

Regelverket er en del av EUs ambisjon om Energiunion.

Share