10 April 2018

EU forbyr geoblokkering

Fotolia_86127782_S-701x300-c-center

Europarådet innfører forbud mot geoblokkering i strømmetjenester samtidig som nye regler  ved handel av varer og tjenester på nett er vedtatt. Dette betyr at forbrukere i hele EU får like vilkår på pris, salg og garanti ved netthandel. 

Fra 1. april 2018 har man implementert nye EU-regler for strømmetjenester. Forbrukere har nå krav på de samme tjenestene og produktene i strømmetjenester hjemme som i resten av EU ved korte reiseopphold.

Formålet er å fjerne hindringer og gi lik tilgang til film, tv-serier og musikk for forbrukere i hele Europa. Dette er en del av EUs arbeid med et digitalt indre marked.

I tillegg til de nye reglene for strømmetjenester er det vedtatt nye regler for e-handel. Det blir et krav om lik adgang til pris og rettigheter på varer og tjenester i alle nettbutikker uavhengig av EU-land, dessuten kan ikke bedrifter lenger hindre at forbrukere har får tilgang til sin nettbutikk utifra nasjonalitet.

Unntak til de nye reglene vil gjelde for en del produkter som musikk, e-bøker og programvare, dette fordi opphavsrett på tvers av EU-land ikke er avklart, noe Europakommisjonen jobber med å få løst.

De nye reglene er EØS-relevant og vil på lik linje med forbud mot roamingavgift i utlandet og vil dermed gjelde i Norge. Les vår omtale av fjerningen av roamingavgiften.

Share