4 October 2018

EUs nyeste fyrtårnsbyer presentert under Nordic Edge

P1000694

Foto: Olav Mydland

25. september arrangerte Stavangerregionens Europakontor, EUROCITIES og Greater Stavanger seminaret “Meet the new Lighthouse cities” som del av det offisielle Nordic Edge programmet.

Seminaret hadde omkring 50 deltakere og bestod av to deler; presentasjoner av de nye fyrtårnsprosjektene, IRIS, MATCH-UP og STARDUST i tillegg til en workshop om hvordan andre byer kan replikere og oppskalere de piloterte smarte løsningene. Heidi Kristina Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor modererte første del av sesjonen mens Nikolaos Kontinakis fra EUROCITIES var ansvarlig for replikerings-workshopen.

Fyrtårnsbyer og -prosjekt

I tillegg til presentasjoner av de tre nye fyrtårnsbyprosjektene, IRIS, STARDUST og MATCH-UP, innledet Henriette van Eijl fra Europakommisjonen om de politiske målsetningene for fyrtårnsbysatsningen. De nye fyrtårnsbyene fikk også noen gode råd på veien av Gerd Seehus fra Stavanger kommune. Stavanger fikk i 2014 status som fyrtårnsby sammen med Eindhoven og Manchester gjennom det Horisont 2020-finansierte Triangulum prosjektet, hvor Seehus er koordinator.

De nye fyrtårnsprosjektene ble presentert av et knippe av de lokale koordinatorene, for IRIS presenterte Björn Westling fra Göteborg og Haye Folkerstma fra Utrecth, for STARDUST presenterte Florencio Manteca fra Pamplona og Maarit Vehviläinen fra Tampere og for MATCH-UP presenterte Ernesto Faubel fra Valencia prosjektet.

Programmet for sesjonen finner du her.

Share