28 March 2024

Nye land på vei inn i Horisont Europa

Det er mye spennende på gang i Horisont Europa, (EUs finansieringsprogram for forskning og innovasjon, med mer enn 95 milliarder euro i forskningsmidler).

Sør-Korea er nå med i programmet.

Det betyr at Norske aktører kan samarbeide med sør-koreanske aktører på EU-prosjekter fra 2025 av.

– Jeg er glad for å ønske Korea velkommen til Horizon-familien. Dette er en milepæl for samarbeidet vårt, og gode nyheter for global vitenskap og innovasjon. Sammen vil vi kunne håndtere globale utfordringer mer effektivt, Illiana Ivanova, kommissær for forskning

Blir med i pillar 2

Sør-Korea «følger etter» både New Zealand og Canada, som allerede har blitt med i programmet.

De tre landene kan søke om midler på lik linje med EU-land, under Pillar II av programmet, hvor mesteparten av finansieringen ligger (53 milliarder euro).Pillar II fokuserer hovedsaklig på felles globale utfordringer: klima, energi, digital økonomi og helse.

Som vanlig med deltagelse i Horisont Europa, samtykker et lands regjering til å betale et forhandlet beløp inn i programmets finansieringspott, i bytte mot at landets forskere, bedrifter, kommuner etc, kan søke om Horisont-midler.

På samme måte som med Canada og New Zealand, kommer beløpet an på hvor mye penger landets forskere «vinner» gjennom programmets søknadsprosesser. Forhåndsbetalinger baseres på estimater for suksessrater, og landenes bidrag justeres deretter hvis de gjør det bedre eller dårligere enn forventet.

Hva med Sveits?

Det har også vært mye diskusjon rundt Sveits forhold til EU. De har ikke vært med i Horisont Europa de siste årene, etter at forhandlingene med EU gikk skeis i 2021.

Fra Sveitsisk side hører man gjerne at «it’s compliacted»

Sveits har nemlig ingen formell tilknytningsavtale til EU, slik som Norge har gjennom EØS-avtalen. Det gjør at hvert eneste program og regelverk må forhandles. Det gjør det til en ganske komplisert ordning, hvor sveitserne havner bakpå, og gjerne kommer inn i programmene ganske sent.

Det skaper også vanskeligheter for, for eksempel strømmarkedet i Sveits, hvor Sveits blir stadig «ensommere» og avkoblet det europeiske nettet.

Men nå er det altså åpnet for forhandlinger igjen, hvor blant annet Sveitsernes mulige deltagelse i Horisont Europa skal forhandles, samt avtaler om strømnettet, matsikkerhet, og helse.

Målet til EU er at forhandlingene skal komme i mål innen 2024. 

ShareAuthor

Håkon Langeland