15 June 2016

Nye retningslinjer for delingsøkonomien

Kilde: Europakommisjonen

2. juni ble nye retningslinjer for den voksende delingsøkonomien lag frem av Europakommisjonens visepresident med ansvar for vekst og sysselsetting, Jyrki Katainen. Europakommisjonen stiller seg positive til effekten delingøkonomien kan ha for europeisk sysselsetting og økonomisk vekst.

Et sentralt formål med de nye retningslinjene er å oppnå en balansert utvikling av delingsøkonomien mellom medlemslandene, og Europakommisjonen har oppfordret til en gjennomgang i respektive medlemsland på deres nåværende reguleringer, for å bedre samkjøre utviklingen av delingsøkonomien.

Retningslinjene vil blant annet skape klarhet rundt følgende områder:

  • Krav og regelverk for å få markedstilgang
  • Ansvarsfordeling dersom problemer oppstår
  • Hvordan EUs lovverk beskytter forbrukerne
  • Ansettelsesforhold
  • Skatteregler

Visepresident Katainen fremhevet innovasjonspotensialet i delingsøkonomien. Han understrekte at retningslinjene skal legge til rette for nytenkning, men også forbrukervern, rettferdig beskatning og gode arbeidsforhold.

Pressemeldingen kan du lese her. Les mer om den europeiske delingsøkonomien her.

Share