15 February 2022

Nye retningslinjer for statsstøtte innen klima, energi og miljø


Retningslinjene skal bidra til å nå klimamålene, mens konkurransevridninger innen EØS-området unngås.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA vedtok 9. februar 2022 reviderte retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi (CEEAG). Dette er retningslinjer ESA vil anvende i vurderingen av statsstøtte som tildeles av Norge til prosjekter på disse områdene.

Formål

De nye retningslinjene skal forenkle behandlingen av store støttetildelinger under ordninger godkjent av ESA. Videre skal retningslinjene gjøre det enklere for staten å få godkjent flere typer klima-, miljø- og energistøtte.

Økt fokus på klimavern

De reviderte retningslinjene gir også veiledning om energieffektiviseringstiltak, støtte til utslippsfri trafikk, infrastruktur, sirkulær økonomi, reduksjon i forurensing, beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold, og tiltak for å ivareta energiforsyningssikkerhet.

ESA vil anvende retningslinjene fra og med 9. februar 2022.

Les ESAs artikkel her.

De nye retningslinjene er tilgjengelige her. Tilleggene til retningslinjene kan finnes her.

Share