9 June 2021

Nye strategiske retningslinjer for EUs akvakultur

Europakommisjonen har lagt frem en visjon for utvikling av akvakultur i EU. Kommisjonen, medlemsstatene og interessentene skal gå sammen om å utvikle sektoren som direkte bidrar til EUs European Green Deal, og spesielt ‘fra jord til bord‘-strategien.

Foto: Shutterstock

Potensial for vekst og bærekraft
Akvakultur har en voksende rolle å spille i det europeiske matvaresystemet, og det er en sektor som har mulighet til å tilby sunn mat med et klima- og miljøavtrykk generelt under landbasert oppdrett.

I dag kommer en av fire sjømatprodukt som forbrukes i Europa fra akvakultursektoren. Imidlertid dekkes det meste av sjømatforbruket av import, og utgjør 60% av den totale forsyningen. Samlet sett kommer bare 10% av EUs sjømatforbruk fra EUs akvakultur. Dette viser et stort potensial for vekst.

Med retningslinjene Kommisjonen akkurat har vedtatt, ønsker EU å posisjonere sin akvakulturproduksjon som den globale referansen for bærekraft og kvalitet, redusere avhengigheten av import av sjømat og skape flere arbeidsplasser, spesielt i kystregioner.

De strategiske retningslinjene
Kommisjonens nye strategiske retningslinjer for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur skal gjelde for perioden 2021-2030. EU har gjennomgått muligheter og utfordringer som ligger i akvakulturen, og foreslår ut i fra gjennomgangen retningslinjer med spesifikke tiltak på en rekke områder, inkludert tilgang til rom og vann, menneskers og dyrs helse, miljøprestasjoner, klimaendringer, dyrevelferd, reguleringsmessige- og administrative rammer.

Formålet er å bidra til oppbyggingen av en akvakultursektor i EU som:

  • Er konkurransedyktig gjennom å ha adgang til arealer og vann, og som har rettslige og administrative rammer.
  • Sikrer forsyningen av næringsrik og sunn mat.
  • Minsker EUs avhengighet av import av fisk og skalldyr.
  • Skaper økonomiske muligheter og arbeidsplasser.
  • Blir en global referanse for bærekraft og kvalitet.
  • Hjelper EUs forbrukere med å ta informerte valg av bærekraftige akvakulturprodukter.
  • Sikrer like konkurransevilkår for akvakulturprodukter som markedsføres i EU.

Kommisjonen påpeker at i motsetning til fiskeri er ikke akvakultur et område med eksklusiv EU-kompetanse. Akvakultur er viktig for europeisk matsikkerhet, bærekraftig vekst og sysselsetting. Derfor forutsetter den felles fiskeripolitikken i EU et system for strategisk koordinering av akvakulturen.

Veien videre
Kommisjonen oppfordrer nå EU-landene til å vurdere disse nye retningslinjene i sine flerårige strategiske planer for utvikling av akvakultursektoren, samt landenes støtte til sektoren under det kommende European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), og andre EU-fond.

  • Les Kommisjonens pressemelding her, og se de nye retningslinjene her.

Share