15 May 2023

Nye utlysninger i DIGITAL-programmet


11. mai ble en ny runde utlysninger under Digitalt Europa (DIGITAL) publisert. Dette er fjerde sett med utlysninger i programmet siden oppstarten i 2021, og de første i nytt arbeidsprogram for 2023/2024.

De nye utlysningene gjelder både prosjektfinansiering og anskaffelser, og fordeler seg på tre av satsingsområdene i DIGITAL-programmet (2: Data, skytjenester og kunstig intelligens, 4: Avanserte digitale ferdigheter, og 5: Avanserte digitale teknologier).

I tillegg vil åtte utlysninger under satsingsområde 3, Cybersikkerhet, bli publisert 25. mai.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), som er nasjonalt kontaktpunkt for DIGITAL i Norge, har laget en oversikt over utlysningene i denne runden. Disse finner du på Digdirs sider. Du finner også samtlige utlysninger og søknadsinformasjon i EU-kommisjonens Funding & Tender Portal.


Søknadsfrist i denne runden er 26. september 2023.


Digdir informerer også om at EU-kommisjonen har «lansert et nytt arbeidsprogram og nye utlysninger i European Defence Fund (EDF). Her er det flere utlysninger som kan være av relevans for virksomheter med interesse for utlysninger under satsingsområde 3. For mer informasjon, besøk www.forsvarsfondet.no.»

Kommende informasjonswebinar for DIGITAL:
EU-kommisjonen organiserer følgende informasjonsmøter i denne runden:

Coordination and Support action (CSA) to apply a cross-sector perspective to sectorial Testing and Experimentation Facilities: 17. mai kl. 09.00 – 10.30

Developing CityVerse: 23. mai kl. 09.00-10.30

Discover the 4th set of calls for proposals under the DIGITAL Europe Programme​: 2. juni kl. 10.30 – 12.00.

Digital Product Passport, Network of Safer Internet Centres and European Digital Media Observatory: 7. juni kl. 10.00-12.30
 

ShareAuthor

Helga Aunemo