25 February 2022

Nye utlysninger under Digital Europe: 292 millioner euro i potten

Andre runde med utlysninger under EUs rammeprogram for digitalisering er lansert. Med tema som data spaces, blockchain, offentlige tjenester og testsentre for kunstig intelligens, er mulighetene mange, på tvers av sektorer.

De nye utlysningene under Digital Europe følger en runde med utlysninger som kom i november 2021.

DIGITAL-programmet, som er verdt rundt 7,6 milliarder euro løper fra 2021 til 2027, og skal i løpet av denne perioden bidra til å akselerere digitaliseringen i Europa.

Programmet tar for seg kunnskap, know-how, tjenester, produkter, utvikling og sikkerhet, og skal komplementere arbeidet som gjøres i de andre EU-programmene.

Ideen er at man skal bringe gode løsninger til markedet, og tilby bedre tjenester til innbyggerne.

Fire sektorielle AI-sentre
Et flaggskip i Digital Europe, eller DIGITAL, er de nye testsentrene for kunstig intelligens, såkalte Testing and Experimentation Facilities (TEFs).  Disse skal dekke fire sektorer: Produksjon, mat, helse og smarte samfunn.

TEFene skal bidra til å oppnå EUs strategi for kunstig intelligens (KI), ved at de tilbyr framragende testfasiliteter i sikre omgivelser.

Ideen er at TEFene skal bestå av både fysiske og virtuelle testfasiliteter, der teknologiutviklere kan teste sine produkter.

43 millioner euro til cybersikkerhet
En betydelig pott er satt av til å sikre datasikkerheten i helsesektoren. Dette innebærer også tiltake til å støtte EU- og EØS-landenes implementering av EUs egen lovgiving på cybersikkerhetsområdet.

Cybersikkerhet er et betydelig stasingsområde i EU, godt illustrert av Cyber Security Act, som trådte i kraft i 2019. Denne rettsakten ga ENISA, EUs byrå for cybersikkerhet et permanent mandat til å føre tilsyn med cybersikkerheten i det indre marked.


Vite mer?

Et infowebinar om søknadsprosessen vil bli avholdt 14. mars fra 10.00  til 13.15 – følg med på HaDEAs nettsider for mer info.

Du finner en oversikt over de nye utlysningene på HaDEAs sider her.

Søknadsfristen for de nye utlysningene er 17. mai.  

Arbedsprogrammet for DIGITAL 2022 finner du her.

ShareAuthor

Helga Aunemo