5 April 2016

Nye utlysninger under EUs tredje helseprogram

3rd-HPEUs tredje helseprogram, som er Europakommisjonens hovedinstrument for å realisere EUs helsestrategi, har nylig publisert nye utlysninger. Programmet har et budsjett på 58 millioner euro i 2016, og har fire prioriterte områder:

  • Forbedret helse gjennom sykdomsforebygging og ved å fremme tiltak for god helse
  • Beskytte Europas borgere mot grensekryssende helsetrusler
  • Fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer
  • Forbedret tilgang til gode og trygge helsetjenester for borgerne

Helseprogrammet retter seg mot offentlige myndigheter, kunnskapsinstitusjoner, forsknings- og helseinstitusjoner og organisasjoner. Norske aktører kan delta i programmet på lik linje med europeiske aktører. Programmet finansierer både prosjekter, priser og offentlige anbudsutlysninger. Prosjektforslag bør rette seg mot viktige problemstillinger i europeisk folkehelse og være i tråd med Europakommisjonens prioriteringer i helsearbeidsprogrammet for 2016. Det kreves partnere fra minst tre land som deltar i helseprogrammet. Søknadsfristen er 2. juni.

Mer informasjon om programmet, samt utlysninger og retningslinjer, er tilgjengelig her. Se også omtale hos Helsedirektoratet.

 

 

Share