19 December 2022

Nye utlysninger under Innovative Health Initative (IHI)


Sjeldne sykdommer, psykisk helse og sykehustilbud er noen av temaene når partnerskapet for innovativ helse nå går inn i en ny utlysningsrunde.

– Denne utlysningen understreker IHIs fokus på å dekke underprioriterte folkehelsebehov, sa direktør i partnerkspaet, Dr Hugh Laverty, i forbindelse med lanseringen av IHIs tredje utlysning.

Han påpeker at denne viser bredden i IHIs mandat, med fokus på hele helsespektret, inkludert forebygging.

IHI bygger videre på Horisont 2020-partnerskapet Innovative Medicines Inivtative (IMI), men ønsker med den nye tittelen å favne bredere enn sin forgjenger.

– Jeg har troen på at tverrfaglig, offentlig-privat samarbeid som et resultat av denne utlysningen vil be godt posisjonert til å utgjøre en forskjell – i pasientenes liv, så som i helsesystemene, sier Laverty.


Call Days i desember og januar
I tillegg til sjeldne sykdommer og psykisk helse, vil det også være et fokus på effektivitet i sykehusene og pasient-genrerte bevis.

Utlysningen er single stage, og har søknadsfrist 15. mars.

På starten av nyåret, er også utlysning 4 ventet. Her ligger utkastene allerede ute. Det kan imidertid komme endringer fram til endelig publisering.

IHI arrangerer også såkalte Call Days, der utlysningene presenterer og deltakerne kan stille spørsmål.

Call Days for utysning 3 ble avholdt i desember, og kan ses i reprise her. Merk at det er ulike vidoer for de ulike temaene.

Call Days for utlysning 4 går av stabalen 18. – 19. januar. Påmelding er obligatorisk og kan gjøres her.


Pasienten i fokus
IHI ble lansert i starten av 2022, som et public-private partnership (PPP) under Horisont Europa.

Målet med partnerskapet er å oversette helseforskning og -innovasjon til reelle fordeler for pasienter og samfunnet som helhet, og sikre at Europa beholder sin posisjon innen tverrfaglig, pasient-orientert helseforskning.

Hver utlysning har ulik tematikk, og i runde 1 og 2 som ble lansert i juni, var midlene øremerket blant annet innovative bildediagnostikk for kreft, og forbedrede behandlingsforløp for pasienter med nevrogenerative sykdommer og hjerte- og karsykdom.

ShareAuthor

Helga Aunemo