21 October 2021

Nytt arbeidsprogram ute: EU fortsetter i grønt og digitalt spor i 2022

Photo: EU

Grønn og digital omstilling er fortsatt i fokus i Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022. Ungdom vil også stå i fokus i det som ser ut til å bli “European Year of the Youth”

19. oktober presenterte Kommisjonen arbeidsprogrammet for 2022. Hele 42 nye initiativ blir lansert, under seks overordnede ambisjoner:

  • En europeisk «Green Deal»;
  • Et Europa som er klar til den digitale tidsalder;
  • En økonomi som tjener alle;
  • Et sterkere Europa i verden; og
  • Å femme vårt europeiske levesett.

Alle de 42 initiativene kan du finne oversiktlig her. Les mer om de seks ambisjonene her.

Kommende initativ med relevans for Rogaland

EUs rettsakter har betydning for hvordan det indre markedet fungerer og påvirker rammebetingelser for økonomiske aktører. Et område hvor EU-lovgivningen vil sette enda tydeligere preg er innen klima og miljø.

Rundt 80 prosent av norsk regelverk på klima- og miljøområdet er basert på EU-regelverk innlemmet i EØS-avtalen. Nye initiativer som innlemmes i EU-lov, vil som regel også innlemmes i EØS-avtalen.

Initativene innenfor ambisjonen «en europeisk Green Deal», som kan ses under, kan få klar innvirkning på aktører i Rogaland. Skjemaet viser kun Kommisjonens prioriteringer og ikke vedtatt politikk; for at initiativene skal tre i kraft må de munne ut i konkrete lovforslag som deretter behandles i Rådet og Europaparlamentet.

no.PolitikkobjektivInitiativ
1Zero pollution packagea) Revision of Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and
packaging
(legislative, incl. impact assessment, Article 114 TFEU, Q2 2022)
b) Integrated water management – revised lists of surface and groundwater
pollutants (legislative, incl. impact assessment, Article 192 TFEU, Q3 2021)
c) Revision of EU ambient air quality legislation (legislative, incl. impact assessment,
Article 192 TFEU, Q3 2022)
2Climate measures packagea) Review of EU rules on fluorinated greenhouse gases (legislative, incl. impact
assessment, Article 192(1) TFEU, Q2 2022)
b) EU framework for harmonised measurement of transport and logistics
emissions
(legislative, incl. impact assessment, Articles 91 and 100(2) TFEU, Q4 2022)
c) Review of the CO2 emission standards for heavy-duty vehicles (legislative, incl.
impact assessment, Article 192(1) TFEU, Q4 2022)
d) Carbon removal certification (legislative, incl. impact assessment, Article 192(1) TFEU,
Q4 2022)
3Circular economyInitiative on the right to repair (legislative, incl. impact assessment, Q3 2022)
4Plastics packagea) Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics (non-legislative, Q2 2022)
b) Restriction on microplastics (non-legislative, Q4 2022)
c) Measures to reduce the release of microplastics in the environment (legislative,
incl. impact assessment, Article 114 TFEU, Q4 2022)
5Biodiversity and Farm to forkSustainable use of pesticides – revision of the EU rules (legislative, incl. impact
assessment, Article 192(1) TFEU, Q1 2022)
Kilde: Commission Work Programme 2022

«European Chips Act»

Et annet spennende initiativ er en «European Chips Act». For å kunne gjennomføre en digital omstilling trengs nok – og gode – semicondutors, eller halvledere på norsk. Målet med «European Chips Act» er å løse problemer i teknologiforsyningskjeden, og å utvikle europeisk teknologi.

2022 – European Year of Youth

EU-kommisjonen la også frem forslaget om å gjøre 2022 til Europaåret for ungdom (European Year of Youth). Målet med «ungdomsåret» er å «hedre, støtte og engasjere ungdom i et post-pandemisk perspektiv». Det nye EU-programmet ALMA ble også lansert. Dette er program som skal hjelpe unge voksne å finne arbeid ved å tilby arbeidserfaring på tvers av Europa.

Share