25 January 2018

EØS-fond for regionalt samarbeid lansert

39162648854_cb9635129d_k

Statssekretær i UD, Audun Halvorsen, på lanseringen av EØS-fondet i Brussel. Foto: Mathias Dyb Ulstein/EU-delegasjonen

24. januar ble et fond for regionalt samarbeid lansert av EØS-midlene. Private og offentlige aktører i Norge kan søke prosjektfinansiering sammen med andre europeiske partnere.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. Støtten går til 17 land hovedsaklig fra sentral- og øst-Europa, i tillegg til Hellas og Portugal og skal styrke forbindelsene mellom Norge og mottakerlandene. Dette regionalfondet skal bidra til regional utvikling på tvers av landegrenser, der minimum tre land må bidra i prosjektet.

Tilsammen er 146 millioner kroner satt av til regionalfondet. Partnere som deltar må selv bidra med egen finansiering, men fondet kan dekke opp til 90 % av utgiftene, avhengig av prosjektet og hvilke aktører som er med.

Prosjekter som passer under en av de fem satsingene vil bli prioritert:

  • Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  • Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse
  • Miljø, energi, klimaforandringer og lavkarbonøkonomi
  • Kultur, sivilt samfunn, god styring og fundamentale rettigheter og frihet
  • Justis og sikkerhet

Søknadsfristen er 1. juli 2018.
Les mer om fondet og deltagelse på EØS-midlenes nettsider.

Før jul arrangerte SrE konferanse på Randaberg om EØS-midlene.

 

Share