27 April 2017

EØS-fond mot ungdomsledighet lansert

Statssekretær Elsbeth Tronstad lanserte det nye fondet under EØS-midlene som skal bidra til å redusere ungdomsledighet. Foto: Terje Gravdal.

26. april ble EØS-midlenes nye fond for bekjempelse av arbeidsledighet blant ungdom, lansert i Brussel. Fondet ble presentert av statssekretær Elsbeth Tronstad på Norges Hus, sammen med EU-ambassadørene til Liechtenstein og Island. Til sammen 60,6 millioner euro er satt av over en periode på syv år, og fondet skal bidra til å redusere ledigheten blant unge i alderen 15-29 år. Utsatte grupper som langtidsledige, utviklingshemmede, minoriteter, lavutdannede og unge mødre vil vies særlig oppmerksomhet.

Fondet er åpent for søkere fra kommuner og regioner, statlige organisasjoner, kunnskapsinstitusjoner, ikke-statlige organisasjoner, næringsliv og arbeidslivsorganisasajoner fra de 15 landene som er mottakere av EØS-midlene, samt Irland, Italia og Spania. Aktører fra donorlandene Norge, Island og Liechtenstein kan delta i prosjekter som ekspertpartnere.

Minstebeløpet man kan søke om er 1 million euro, og det finnes ingen øvre bevilgningsgrense per prosjekt. For at en søknad skal vurderes, kreves det minst to partnere fra to forskjellige land. Fondet vil finansiere prosjekter som tilbyr innovative nye løsninger for å redusere ungdomsledighet, kunnskaps- og erfaringsdeling samt analyser, forskning og konsekvensutredninger.

Søknadsfasen er en tostegsprosess, og fristen for å levere prosjektbeskrivelse er 1. august. Godkjente prosjektideer kunngjøres 20. september, og fristen for andre søknadsfase er 1. november. Prosjekter som får tilslag annonseres 31. desember.

Les mer om det nye EØS-fondet her. Utlysningsteksten er tilgjengelig på denne siden.

Share