26 February 2024

Nytt EU-verktøy gjør det lettere for landlige strøk å søke på EU-midler

Nå blir det enklere for kommuner, entreprenører og andre i “landlige strøk” å navigere EUs finansieringsinitiativ. Europakommisjonen har nemlig lansert et helt nytt verktøy – EU Rural Toolkit.

“Verktøykassen” inkluderer en helt ny portal, hvor EU har samlet alle finansieringsmulighetene med spesiell relevans for landlige områder. Hele 26 av EUs finansieringsprogram er tatt med i verktøykassen – hvor alt fra Horisont Europa,  Interreg, og Eramus+ er representert (Norge er med i 11 av disse programmene).

Snevrer inn mulighetene

Portalen gjør det mye enklere å søke etter finansieringsmuligheter, ettersom portalen lar brukere filtrere etter flere kriterier.

For eksempel så kan man filtrere:

  • Hvilken type organisasjon man er fra (akademia, næringsliv, ideell organisasjon, individ, kommune etc.),
  • Aktiviteten man ønsker å implementere (for eksempel å forbedre infrastrukturen, adressere samfunnsutfordringer, styrke den lokale økonomien, øke bærekraftighet, eller mer digitalisering),
  • Hvilken type støtte man søker: tilskudd, økonomiske instrumenter (slik som lån og garantier) eller teknisk bistand som rådgivningstjenester, opplæring, mentorprogrammer, støttenettverk osv.

Etter å ha filtrert til de mest relevante alternativene, blir nøkkelinformasjon om programmer og muligheter lett tilgjengelig i faktaark som kan skrives ut. Disse faktaarkene forklarer hvordan hvert alternativ er relevant for landlige områder og inkluderer praktiske detaljer, lenker til utlysninger og relevante kontaktpunkter.

På denne måten slipper man å lete seg gjennom alle rammeprogrammene på jakt etter den perfekte utlysningen. Her får man litt mer hjelp til å finne frem.

«Ved å benytte seg av dette verktøyet kan landlige borgere frigjøre nye ressurser og åpne opp nye muligheter for sine lokalsamfunn. Jeg oppfordrer alle lokale myndigheter, lokale aktører og næringslivsledere i landlige områder til å ta i bruk dette verktøyet og utforske hvordan EU kan bidra til å finansiere deres fremtid», sa kommissær for jordbruk Janusz Wojciechowski da pakken ble lagt frem.

Bli inspirert av andre som har fått det til

Som en del av Rural Toolkit har også kommisjonen lansert et kart hvor man kan klikke seg inn på andre europeiske prosjekter i landlige strøk. Kartet gir innsikt i vellykkede initiativer som er gjennomført i landlige områder over hele Europa, og man får gode tips til hvordan man kan bruke EU-midler på en effektiv måte for å få mest mulig lokal utvikling.

Se kartet her via denne lenken.

ShareAuthor

Håkon Langeland