10 April 2019

Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

https___cdn.evbuc.com_images_59606266_160950905567_1_original

I EU står offentlig anskaffelser for 14 prosent av bruttonasjonalprodukt. Offentlige anskaffelser har derfor en unik mulighet til å støtte opp under politiske målsetninger, innovasjon og økonomisk vekst. Europakommisjonen og Open and Agile Smart Cities (OASC) arranger 2. mai seminar om hvordan anskaffelser kan være med å bidra til digital innovasjon.

Målet med seminaret er å:

  • Skape en debatt om fordelene med offentlige anskaffelser og svakhetene ved dagens systemer.
  • Diskutere hvordan offentlig administrasjon kan bidra til digital innovasjon.
  • Diskutere hvordan transnasjonale felles europeiske løsninger kan gjøre offentlige anskaffelser til pådrivere for innovasjon.
  • Vise gode eksempler på innovative anskaffelser som bidrar til innovasjon.

Les mer og finn påmelding her.

Om OASC
OASC er et internasjonalt smartbynettverk med over 120 medlemmer, inkludert blant andre Stavanger kommune og Gjesdal kommune. Nettverket tar særlig for seg de mer tekniske sidene ved smarte byer.

Share