15 February 2018

Offentlige anskaffelser som innovasjonsdriver

25371817707_13957333da_k.jpg

Nikita Stampa, leder for innovasjon og offentlig anskaffelser enheten, Europakommisjonen. Foto: Norges delegasjon til EU

I et seminar på Norges hus i Brussel 13. februar var flere norske og europeiske aktører samlet for å diskutere innovative offentlige anskaffelser. EU jobber aktivt med hvordan offentlige anskaffelser kan skape bærerkraftig økonomisk vekst.

Difi, KS og NHO i Brussel stod for vertskapet og invitert blant andre Nikita Stampa, leder for innovasjon og offentlige anskaffelser-enheten i Europakommisjonen, til å fortelle om deres arbeid på området.

-Offentlige anskaffelser spiller en viktig rolle for innovasjon. Derfor har Europakommisjonen lansert en egen strategi der vi ønsker å legge bedre til rette for mer innovasjon, uttalte Stampa.

For å være mest mulig effektiv bør små aktører gå sammen om offentlige anskaffelser. Et eksempel er hvordan Oslo kommune sammen med andre nabokommuner har satt som krav at alle byggeprosjekter skal være fossilfrie. Dette gir mindre utslipp og oppmuntrer leverandører til å finne nye løsninger.

Suksess faktorer

Arnhild Dordi Gjønnes fra NHO fortalte om hvilke faktorer som må til for gode offentlige anskaffelser: ekspertise på område, politisk støtte, dialog med leverandører, standardisering og eksempler på gode prosjekter.

Gode eksempler på innovative offentlige anskaffelser har EU samlet i et digitalt bibliotek.

 

Share