29 October 2015

Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 lansert

untitled

Foto: Europakommisjonen

27. oktober offentliggjorde Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2016. Bedre håndtering av migrasjonsutfordringer, handlingsplan for MVA, selskapsskatt, grenseforvaltning og implementering av det digitale marked og energiunionen, er blant noen av initiativene for det kommende året.

I 2014 presenterte den såkalte Juncker-kommisjonen sine 10 politiske hovedprioriteringer, som skulle legge grunnlaget for den neste femårsperioden i EU – se omtale i tidligere artikkel. Arbeidsprogrammet for 2016 inneholder 23 nøkkelinitiativ som alle er i tråd med disse, og som på sikt skal bidra til at hovedprioriteringene vil bli gjennomført. Visepresident Frans Timmermans uttalte at planene for 2016 er et viktig steg i riktig retning, men at effektive og raske resultater også avhenger av et aktivt Europaparlament og Råd, noe det nye arbeidsprogrammet særlig vektlegger.

Europakommisjonen har tidligere uttalt at EUs innsats bør være rettet mot de større økonomiske og sosiale utfordringene Unionen står ovenfor. Etablering av bedre reguleringsmekanismer og innføring av bedre systemer egnet til formålet, er derfor vesentlig for å utgjøre en positiv forskjell for innbyggerne. «Borgerne vil dømme EU etter hvorvidt vi leverer resultater på de store utfordringene vårt samfunn står ovenfor i dag», uttalte visepresident Timmermans under offentliggjøringen av arbeidsprogrammet.

De 23 nye nøkkelinitiativene for 2016, inkluderer blant annet:

  • Initiativ for bedre migrasjonshåndtering og grensekontroll.
  • Vurdering av eksisterende grensepolitikk og asylrammeverk.
  • Gjennomføring av det digitale indre marked: Overvinne europeisk fragmentering ved å skape ett marked hvor nye muligheter tilbys, både for innbyggere og næringsliv.
  • Utvikle strategier som utnytter mulighetene i de europeiske romfartsprogrammene, slik som Galileo og Copernicus, samt produsere en europeisk handlingsplan for å møte fremtidige forsvars- og sikkerhetsbehov.
  • Utvikling av en sirkulær økonomi, et bærekraftig Europa, samt nødvendig lovgivning for å realisere energiunionen.
  • Oppfølging av EUs handel og investeringsstrategi
  • En handlingsplan for MVA

Hele arbeidsprogrammet for 2016 er tilgjengelig for nedlastning her.

Share