16 December 2019

Offisiell lansering av European Green Deal

20191211PHT68825_original.jpg

Foto: Europaparlamentet

“The European Green Deal” ble offisielt lansert i Europaparlamentet 11 desember. Avtalen slår fast at Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. 

Lansering av European Green Deal
Onsdag 11. desember presenterte den påtroppende Europakommisjonen en av sine seks hovedprioriteringer, the European Green Deal. Kommisjonen publiserte onsdag et veikart for the Green Deal, med femti politiske tiltak som skal ivareta forpliktelsene i Paris-avtalen og gjøre Europa til et lavutslippssamfunn mot 2050. Les veikartet i sin helhet her.

Samme dag presenterte kommisjonspresident Ursula von der Leyen, the Green Deal til Europaparlamentet hvor hun la vekt på viktigheten av å oppnå rettferdig konkurranse for bedrifter som velger å satse grønt slik at de føler seg trygge på å gjennomføre langtids klima-investeringer.

Innholdet i European Green Deal
Innen hennes første 100 dager som kommisjonspresident skal von der Leyen innføre følgende lovendringer i tråd med målene i European Green Deal:

  • Klimalov som forplikter EU til å bli klimanøytralt innen 2050
  • Kvotehandelssystemet (ETS) utvides til å også inkludere maritim-, transport-, og byggesektoren
  • Grenseskatt for karbon
  • Innføring av strengere CO2-reduksjoner i alle sektorer
  • Den europeiske investeringsbanken skal bli gjort om til en klimabank
  • En strategi for biologisk mangfold

Europakommisjonens politiske plattform
Aller fremst i den politiske plattformen til Europakommisjonen, “A Union that strives for more: My agenda for Europe”som ble publisert 16. juli, finner man “The European Green Deal”. Dette er et tydelig signal på at avtalen vil være en av kommisjonens hovedprioriteter de neste fem årene. Administrerende visepresident og kommissær Frans Timmermans har blitt tildelt porteføljen tilhørende European Green Deal. 

Polen blokkerte avtale om klimanøytralitet på EUs toppmøte
Den 12.-13. desember ble det avholdt toppmøte i Det Europeiske Råd,  hvor EUs stats- og regjeringssjefer måtte ta stilling til Europakommisjonens mål om å bli et klimanøytralt kontinent innen 2050 ved å signere en avtale om klimanøytralitet . Polen nektet å signere avtalen med begrunnelse om at landet trenger mer tid. De 26 andre stats- og regjeringssjefene signerte deklarasjonen og gikk med på å gi Polen foreløpig fritak. Diskusjonen skal tas opp igjen på rådsmøtet i juni. Polen er EUs mest kullkraftavhengige nasjon, der 80 % av landets energimiks består av kull.

Se pressemeldingen fra Europaparlamentet her.  Les mer om European Green Deal på parlamentets nettside her.

Share