7 March 2013

Ökat sammarbete mellan de norska regionkontoren i Bryssel

samarbeid-img

De sex norska regionkontoren  i Bryssel  har nu beslutat om ökat sammarbete.

Sex norska regionkontor finns representerade i Bryssel; Trøndelags Europakontor, Nord Norges Europakontor, Osloregionens Europakontor, Sørlandets Europakontor, Vest Norges Europakontor och Stavangerregionens Europakontor.

Hur kontoren arbetar och vilka målsattningar kontoren har skiljer sig åt. Mycket av kärnverksamheten är dock densamma. På initiativ av Trøndelagskontoret har därför de norska kontoren nu inlett en process som ska leda till ett ökat sammarbete.

Ett första planeringsmøte kring detta hölls i Bryssel den 20 februari. Där beslutades att inledningsvis kommer kontoren dela med sig av artiklar och referat från möten och seminarier. Kontoren kommer även att sammarbete när det galler emottagande av besöksgrupper.

Share