19 November 2019

Økt budsjett for Erasmus+ i 2020

erasmus+

Erasmus+ utlysningene for 2020 er publisert. Årets budsjett er på 3 mrd. kr, 12% mer enn i 2019. Dette er de siste Erasmus+ utlysningene i nåværende programperiode.

Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram, der målet er å bidra til økt mobilitet i EU og EØS. Programmet tilbyr muligheter for utenlandsopphold og mobilitet for barnehager, grunnskoler, videregående skoler, studenter, lærere, ungdomsarbeidere og ungdommer mellom 13 og 30 år. Offentlig ansatte i skoler kan ta i bruk Erasmus+ for kunnskapsutveksling.

Under Erasmus+ er “Key Actions” en fellesbetegnelse på alle aktiviteter og prosjekter som kan få støtte. Erasmus+ består av følgende Key Actions samt to tilhørende programmer:

  • KA1: Mobility of Individuals
  • KA2: Cooperaton for Innovaton and Exchange of Good Practices
  • KA3: Support for Policy Reform
  • Jean Monnet activities
  • Sport

Det er blitt gjort noen endringer siden forrige utlysning. Under KA2 har programmet KA229: Skoleutvekslingspartnerskap og VET (Vocational Education and Training) fått økt finansiell støtte.

Ungdomsprogram innenfor alle Key Actions har også fått økt støtte. Dette gjelder mobilitet for ungdomsarbeidere, gruppeutveksling, strategiske partnerskap og ungdomspolitiske møter.

Initiativet “European Universities” som ble lansert i 2019, hvor bl.a. UiS deltar i et prosjekt sammen med 12 andre universiteter, videreføres også i 2020.

Innen 2025 ønsker Europakommisjonen å opprette et “European Education Area” for å skape et tettere samarbeid mellom Europeiske læresteder for bl.a. å øke antall studenter som reiser på utenlandsopphold. De ønsker også å opprette et europeisk studentkort.

Erasmus+ søknader blir sendt inn elektronisk og har varierende søknadsfrister. Det er også forskjell på når de elektroniske søknadsskjemaene blir gjort tilgjengelige.

I Norge administreres Erasmus+ av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Mer informasjon om de forskjellige Erasmus+ 2020 utlysningene kan finnes på Dikus nettsider her og Bufdirs nettsider her.  Erasmus+ utlysningen med søknadsfrister samt programguide finnes på EUs egne nettsider her og her

 

 

 

 

Share