10 June 2022

Oljeembargo i den sjette sanksjonspakken mot Russland

«Sanksjoner er blant EUs mest synlige, direkte og markante reaksjoner på Russlands brutale og uprovoserte angrep på Ukraina», åpner EU om den nyeste sanksjonspakken. Sammen med internasjonale partnere vil unionen nå legge et enda større økonomisk press på Russland for å svekke landets evne til å føre krigen mot Ukraina.

I 2021 importerte EU råolje fra Russland for 48 milliarder euro. 100 dager inn i krigen forsetter det å strømme Russisk olje inn i Europa, med kapital til krigføring i retur.

Medlemslandene vedtok 3. juni at dette ikke kan fortsette, og ble enige om oljeembargo i den sjette sanksjonspakken.

Totalforbud mot olje via sjøveien

90% av den nåværende oljeimporten fra Russland kommer fra sjøveien. Denne oljen vil bli totalforbudt i EU, etter en overgangsperiode på 6 måneder. Overgangsperioden skal gi globale markeder mulighet til å tilpasse seg, for å sikre nye forsyningsveier og minimere prisinnvirkninger.

Hvordan skal dette iverksettes?

Etter overgangsperioden vil det innføres et forbudt mot å forsikre og finansiere oljetransport fra Russland via sjøveien for europeiske operatører.

EU håper at dette vil gjøre det vanskelig for Russland å fortsette sin eksport utenfor EU-markedet, i og med at EU-operatører også er sentrale i transport til tredjeland.

Ingen regel uten unntak

Å enstemmig vedta den nyeste sanksjonspakken viste seg å være krevende, og på et tidspunkt var det usikkert om det ville bli en sjette pakke. Det gikk intet mindre enn fire uker fra pakken først ble lagt frem til den ble vedtatt.

Den endelige løsningen ble dermed en oljeembargo med unntak. For å sikre «velordnet utfasing» vil det være et midlertidig unntak for råolje fra rørledninger.

På grunn av geografiske forhold vil Bulgaria fortsatt kunne importere olje fra sjøveien frem til 2024, og Kroatia vil fortsette sin import av vakuumgassolje.

Usikre konsekvenser

Sanksjonspakken er aggressiv og kan få store økonomiske konsekvenser for Russland.

Men på samme måte som EU vil bruke overgangsperioden til å finne nye forsyningsveier, gir overgangen rom for at Russland kan finne nye markeder. Reuters melder, med henvisning til shipping-data og ikke-navngitte tradere, at Kina har trappet opp sin oljeimport fra Russland til rabatterte priser.

Videre kan man ikke utelukke at sanksjonspakken vil føre med seg høyere energipriser, og risiko for at det blir mindre olje på markedet. Fattige land er mer sårbare for slike endringer.

Les mer om sanksjonspakken her.

ShareAuthor

Malin Vikne Henden