10 November 2015

Omstillingsdebatten preget Greater Stavangers Årskonferanse

Foto: Greater Stavanger.

Foto: Greater Stavanger.

6. november gikk Greater Stavangers Årskonferanse 2015 av stabelen på Sola Strand Hotell. Over 240 deltakere fra offentlig sektor, næringsliv og kunnskapsmiljøene hadde tatt veien til arrangementet, hvor også Stavangerregionens Europakontor deltok. Lav oljepris og et høyt kostnadsnivå nødvendiggjør omstillinger i olje- og gassnæringen, men industrien vil fortsette å spille en viktig rolle også i fremtiden. På Årskonferansen drøftet innlederne hvordan Stavangerregionen kan komme styrket ut av omstillingen, og mulighetspotensialet som ligger i regionens vekstnæringer.

Teknologioverføring, samarbeid og dugnadsånd
Vi har flere fortrinn som vi må bygge videre på i fremtiden, fremhevet Stavangerordfører Christine Sagen Helgø. Stavangerregionen er internasjonalt orientert med mye olje- og gassteknologi, kompetente folk og med en solid tradisjon for samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og kunnskapsmiljøene. Dette må vi dra nytte av for å stake fremtidens kurs.

Lav oljepris og høye kostnader har ført til usikkerhet i bransjen, økende arbeidsledighet og nedgang i arbeidsinnvandringen til Stavangerregionen. Utviklingen rammer ulikt blant regionens kommuner. Nøkkelen for å møte utfordringene ligger i teknologioverføring, innovasjon og nyskaping, fremhevet adm. direktør i Greater Stavanger, Kristin Reitan Husebø. Hun trakk blant annet frem regionens satsing på velferdsteknologi og Smart Cities, eksemplifisert gjennom Pumps and Pipes og Triangulum.

Olje og gass også i fremtiden
Oljeprisen påvirker også lønnsomheten ved oljefeltene utenfor Stavangerregionen, både eksisterende og felt som skal åpnes de neste årene. Tore Guldbrandsen fra Rystad Energy understrekte viktigheten av at Stavangerregionen forblir attraktiv for selskaper som vil etablere seg, og at norske selskaper fortsetter å kjempe om kontrakter. Samtidig er petroleumsnæringen omstillingsdyktig, og olje og gass vil spille en sentral rolle også i fremtiden. Ved å erstatte kull med naturgass kan man halvere utslippene i Europa, og det er takket være teknologi fra næringen at Statoil kan satse på flytende havvind i Hywind-parken, fremhevet adm. direktør Karl Erik Schjøtt-Pedersen fra Norsk olje og gass.

Leverandørindustrien er videre innstilt på å effektivisere installasjoner og vedlikehold så godt som mulig i fremtiden. Regionssjef i Aker Solutions, Espen Krogh, var overbevist om at det ligger store muligheter for industrien i dagens omstilling.

Nye næringsmuligheter for Stavangerregionen
Næringsutviklingen i Stavangerregionen har historisk vært preget av at eksisterende kompetanse kobles opp mot kapital og salgskanaler, og tilpasses og tilbys nye kundegrupper. Forsker Atle Blomgren fra IRIS fremhevet at olje og gassindustrien aldri vil kunne erstattes av andre næringer, men at det finnes en rekke mindre klyngenæringer som Stavangerregionen bør satse på, både innen fornybar, velferdsteknologi, verksted og akvakultur.

Hvor rustet er regionen for å ta fatt på de nye mulighetene? Professor Ragnar Tveterås presenterte sine anbefalinger for hvordan kunnskapsintensive virksomheter og arbeidere kan tiltrekkes til Stavangerregionen, og utfordret regionens politikere til å tilrettelegge for etableringen av en kunnskapsøkonomi. Næringsminister Monica Mæland presenterte regjeringens politiske grep for fremtidig verdiskaping i Stavangerregionen. Hun vektla særlig viktigheten av skattelette for næringslivet, tilrettelegging for forskning og innovasjon, forenkling av lover og regler og en bedre og helhetlig samferdselspolitikk, og presenterte også regjeringens gründerplan.

Årskonferansen ga et spennende innblikk i hva som foregår i regionens vekstnæringer. Brage Johansen fra Zaptec fortalte om hvordan teknologioverføring fungerer i praksis, og presenterte blant annet selskapets hurtiglader for elbiler. Deltakerne fikk også et innblikk i det store vekstpotensialet som ligger i akvakulturnæringen, av Trond Williksen fra AKVA Group, som er basert på Bryne.

Arrangementet bød dessuten på internasjonale impulser da Tom Nielsen fra Esbjerg Erhvervsudvikling orienterte om Esbjergs satsing på industri basert på fornybar energi, med særlig vekt på potensialet som ligger i havvindenergi.

Årskonferansen ble rundet av med en paneldebatt om hvordan regionens samlede kraft kan utnyttes i næringsutviklingsarbeidet. Debatten ble ledet av Aftenbladets sjefsredaktør Lars Helle.

Presentasjonene fra Årskonferansen er tilgjengelig på Greater Stavangers hjemmesider.

Share