22 October 2012

Omstridt offshoreregelverk behandlet i Parlamentets energikomite

oil-rig

Europaparlamentets Industri-, forskings- og energikomite (ITRE) vedtok 9. oktober sin innstilling til Kommisjonens forslag til regelverk for offshore olje- og gassvirksomhet.

Nylig rapporterte vi at Miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslo å innføre et moratorium (fullstendig forbud) mot utvinning av olje- og gass i Arktis da de behandlet dette regelverkforslaget.  I denne artikkelen omtalte vi også bakgrunnen for direktivet og noen av kontroversene omkring dette, ikke minst i Norge. Les artikkelen her.

ITRE-komiteen går altså ikke inn for å stoppe aktivitet i Arktis, men legger vekt på at de høyeste standarder blir bruk globalt, særlig i Arktis. Videre støtter komiteen at oljeboring ikke skal skje uten at det foreligger risikovurdering og plan for krisehåndtering. Selskaper skal kun få lisens hvis de kan bevise at de har midler til å følge opp en eventuell miljøskade. Komiteen går inn for at regelverket skal være et direktiv, ikke en forordning slik som Kommisjonen har foreslått. Det betyr at landene selv får ansvar for utformingen av regelverket innenfor en gitt ramme.

Miljø, helse- og mattrygghetskomiteen (ENVI) og den juridiske komiteen (JURI) har eneansvar for noen deler av forslaget. Noen av endringene som ble vedtatt i disse komiteene tidligere, vil derfor gå til avstemning i plenum dersom de overlever forhandlinger med Rådet og Kommisjonen. Det er planlagt at saken vil komme opp i plenum i desember, men det er mer sannsynlig at dette først skjer i januar eller februar 2013.

Kilder: EU-delegasjonen og Europaparlamentet

Share