21 April 2014

Ønske om dialog om norsk politikk knyttet til TEN-T

TEN-T

SrE fremmet ønsket om dialog omkring norsk samferdselspolitikk og koblingen til Europa og TEN-T i møte med samferdselsminister Solvik Olsen i Brussel

Da samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) besøkte Brussel 6. mars, møtte han både Europakommisjonens visepresident og kommissær for samferdsel, Siim Kallas og kommissær for digital agenda, Neelie Kroes samt ESA-president Oda Sletnes. I tillegg møtte samferdselsministeren representanter fra de norske regionkontorene i Brussel.

Stavangerregionens Europakontor (SrE)hadde ikke mulighet til å delta i møtet, men leverte et skriftlig innspill basert på bidrag fra representanter i arbeidsgruppen og styret i SrE. Et av hovedelementene i innspillet, var ønsket om å bli involvert i diskusjoner omkring Norges oppkobling mot TEN-T for å sikre konkurransekraft og næringsaktivitet i hele landet. Det er en utfordring at TEN-T kartet har en kanal inn til Norge (vi Oslo). All (gods)transport til kontinentet kan ikke gå gjennom denne, og balanserende transportlinjer er nødvendig. Nasjonal transportplan behøver en europeisk dimensjon.

Les hele innspillet her:

Les EU-delegasjonens omtale av besøket her

Share