20 June 2013

Open Days 2013 – arena for nettverk og impulser

???????????????????

Årets Open Days går av stabelen 7-10. oktober 2013 i Brussel.

Open Days består av seminarer og debatter med fokus på by- og regionalpolitikk i et europeisk perspektiv. Europakommisjonen og Regionkomiteen står som arrangør for det populære arrangementet som hvert år tiltrekker seg mer enn 3000 deltakere.

‘Europe’s regions and cities taking off for 2020’ er overskriften for årets Open Days, og det arrangeres seminarer og debatter blant annet med fokus på hvordan nå målene i Europa 2020-strategien – EUs vekststrategi.

SrE er medarrangør av seminaret «Smart Local and Regional Strategies to promote Social and Sustainable Growth» I samarbeid med andre regioner rundt Nordsjøen. Tema er smart spesialisering og Lyse Energi er blant bidragsyterne i seminaret. Program for seminaret finnes vedlagt. Seminaret er dessverre fulltegnet allerede.

SrE har også gått sammen med de andre norske regionskontorene om å arrangere et felles introduksjonsseminar mandag 7. oktober. Dette er åpent for regionskontorenes medlemmer og har til hensikt å gi en innføring i norsk tilknytning til EU og EUs beslutningsprosesser, EUs overordnede strategier samt aktuell EU-politikk.

Regionens aktører oppfordres herved til å delta i Open Days. Det fins et vell av seminarer og arrangement i tillegg til de nevnt ovenfor. Den endelige oversikten over alle events foreligger i midten av jul på Open Days sine hjemmesider. Da åpnes det også for registrering.

Selve registreringen til Open Days må hver og en foreta selv. Det anbefales å gjøre dette så tidlig som mulig, ettersom det er stor interesse for arrangementene og dessuten rift om hotellene. Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt med SrE.

Share