14 January 2014

Open Days 2014 lansert

2014
Open Days 2014 som finner sted i Brussel 6.-9. oktober, ble offisielt lansert på et arrangement i Regionkomiteen nylig.

Open Days arrangeres av Regionkomiteen sammen med Europakommisjonen, og er en uke bestående av debatter, workshops og mottakelser med lokalt og regionalt fokus. Arrangementet er svært populært og tiltrekker seg omkring 6000 deltakere hvert år.

Tittelen på årets arrangement, som er det 12. i rekken, er “Growing together, smart investment for people”.  Tittelen henspeiler på EUs vekststrategi men poengterer samtidig at vekst og konkurransekraft ikke er et mål i seg selv, men et redskap for folks velferd. Bakteppet er de økonomiske og sosiale problemene i kjølvannet av krisen, og diskusjonene som går omkring sparing eller stimulering som beste strategi for å få i gang økonomien. Open Days 2014 sammenfaller også med lanseringen av EUs nye strukturfond (utjevningsfond, cohesion), samt valg til nytt Europaparlament.

Under rubrikken “Growing together, smart investment for people”, tar man for seg tre tema:

  1. strategier for å knytte regioner sammen (støtte til SMB’er, smart spesialisering, urban dimensjon, digital agenda)
  2. kapasitetsbygging (programadministrasjon knyttet til strukturfondene osv, ikke relevant for Norge)
  3. den territoriale dimensjon (ny generasjon pan-Europeiske program som URBACT og INTERREG; ESPON, INTERACT)

SrE tar som vanlig sikte på å være medarrangør av et seminar i løpet av Open Days, mest sannsynlig et Nordsjøbasert konsortium der nederlandske, franske, svenske, tyske og britiske regioner inngår. Vi vil også se på muligheten for å arrangere et felles introduksjonsseminar sammen med de andre norske regionskontorene, som et tilbud til våre medlemmer.

Mer informasjon vil følge ettersom Open Days nærmer seg.
Les mer på Open Days sine hjemmesider her, og last ned Kommisjonens presentasjon om Open Days 2014 her.

Share