19 November 2020

Oppskalering av digitale helsetjenester – WE4AHA workshop

Stavangerregionens Europakontor arrangerte en WE4AHA workshop, på vegne av Stavanger som tre-stjerners referanseregion i EIP-AHA partnerskapet, med tittelen “How to upscale the implementation of digital health solutions for the elderly”.

SrE er koordinator for Stavangerregionen som referanseregion i det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP-AHA). I sommer fikk SrE tilslag på søknaden om å arrangere en WE4AHA workshop om digitalisering av helsetjenester for de eldre. Etter mye planlegging og godt samarbeid med panelister og EIP-AHA koordinatorer fra Funka, ble WE4AHA workshopen en suksess, med over 70 deltakere.

Digitalisering av helsetjenester for de eldre
Som allerede nevnt var temaet for workshopen å oppskalere digitalisering av helsetjenester for de eldre: “How to upscale the implementation of digital health solutions for the elderly”.

Vi fikk med oss 12 helseaktører fra regionalt og europeisk hold. Programmet besto av presentasjoner av PlatformUptake, ECHAlliance, Nyby, ContinYou og Pensjonistforbundet Rogaland, moderert av Direktør Runa Monstad og etterfulgt av en paneldiskusjon, ledet av Arild Kristensen fra Norwegian Smart Care Cluster. I paneldiskusjonen deltok UiS, HVL, Haugaland Vekst, SUS og WelfareTech.

Foto: Skjermbilde

Oppsummering
Tittelen på workshopen var et spørsmål som ble forsøkt besvart. Arild Kristensen ba panellistene om å oppsummere hva de mente var viktigste punktene for å oppskalere digitale helsetjenester for de eldre.

“Implementation in scale is difficult – but very important to improve solutions to fit all elderly”

– Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

Her er noen av hovedpunktene:

 • Standardisering
 • Interoperabilitet
  • Digitaliseringen av det norske helsesystemet henger bak mange andre helsesystemer i den vestlige delen av verden. Mange kommuner bruker fremdeles analoge systemer, som hindrer overgang til nye digitale løsninger.
 • System integrasjon
 • Implementering
  • Hver kommune har et eget helsesystem. Ideen om å skape et “betasystem” ville gjort det mulig å integrere alle slags IT-løsninger i ulike kommuner.
 • Brukervennlighet
  • At de eldre brukerne får teknisk opplæring og støtte er avgjørende for oppskalering og suksess
 • Kommunikasjon og deling av informasjon
  • Det må bli en bedre flyt av informasjon om digitale pilot-prosjekter mellom kommuner, brukere og privat sektor. Mange eldre er ikke klar over hvilke digitale verktøy som finnes.

Som et resultat av Covid-19 utbruddet, har oppskalering av digitale helsetjenester for de eldre kommet sterkere frem i lyset, da behovet har blitt tydelige. Bare noen få uker inn i pandemien ble digitale tjenester, som video kommunikasjon, tatt i bruk.

Stavangerregionens Europakontor vil takke alle deltakere som fulgte workshopen, og en spesiell takk til alle panellister og foredragsholdere som satt av tid for å belyse dette viktige temaet sammen med oss.

Share