14 January 2019

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

nydalen_badeplass_oslo_info2

Foto: Oslofjorden.com

Oslo er tildelt tittelen som europeisk miljøhovedstad i 2019. Det er første gang en norsk by har fått tittelen, som tidligere har gått til både Stockholm (2010) og København (2014).

I tildelingen la Kommisjonen vekt på at Oslo har arbeidet for å verne Oslomarka og at 98 prosent av byens befolkning bor innen 300 meter fra et parkområde på mer enn 1000 kvadratmeter. I tillegg har Oslo arbeidet med å utvikle vannveier som tidligere var i lukkede rør som fritidsområder. Samtidige som byen utvikler sykkelnettverket, bilfrie soner og er blant byene i verden som har størst andel elbiler. Innen 2020 vil Oslo kutte 50% av alle klimagassutslipp fra 1990 nivå, og satser på å være klimanøytrale innen 2050.

Urbane områder er kilden til mange av klimautfordringene ettersom over 2/3 av alle europeere lever i urbane strøk. For å adressere utfordringene og øke viljen hos byer til å omstille seg, gir Kommisjonen ut pris til den byen som har arbeidet best med å forbedre klimaet lokalt.

Les Oslos søknad her.

Se Oslos presentasjon her.

Og les mer om Kommisjonens kåring av Oslo her.

Finn en liste over forskjellige arrangementer her.

Share