6 June 2018

Østerriksk formannskap vektlegger migrasjon og økonomi

Østerrike.png

1. juli 2018 overtar Østerrike formannskapet i EU. Mottoet for presidentskapet er “et Europa som beskytter”, der sikkerhet og økonomi står øverst på agendaen.

De foregående formannskapslandene Bulgaria (våren 2018) og Estland (høsten 2017) har i likhet med Østerrike implementering av EUs agenda på sikkerhet og migrasjon som hovedprioriteringen. Målet er å redusere antallet irregulære migranter til Europa og videreutvikle et felles europeisk system for å håndtere de som kommer.

Tidligere forsøk på å reformere EUs migrasjon og asylpolitikk har foreløpig ikke lykkes derfor er det knyttet stor spenning til hva Østerrike kan få til.

Ved å videreutvikle EUs digitale agenda og satse på forskning og innovasjon, ønsker Østerrike videre å legge til rette for økonomisk vekst og fremtidens arbeidsplasser. Østerrikerne vektlegger også kampen mot korrupsjon og skatteparadis.

I tillegg, har Østerrike som ambisjon å ferdigstille flere lovforslag før valget i Europaparlamentet går av stabelen i mai 2019, herunder videreutviklingen av energiunionen, oppfølgning av Paris-avtalen og bedre samarbeid med EUs naboland.

Bakgrunn
EU-formannskapenes hovedfunksjon er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene.

Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den nåværende trioen frem til januar 2019 inkluderer Estland, Bulgaria og Østerrike.

Etter Østerrike starter den nye trioperioden med Romania, Finland og Kroatia der Romania overtar først i 2019.

 

Share